TODAY
W BASKETBALL
@ Asbury University
6:00 PM EST
Wilmore, KY
Coverage
TODAY
M BASKETBALL
@ Asbury University
8:00 PM EST
Wilmore, KY
Coverage
SAT JAN 31
W BASKETBALL
@ Cincinnati Christian University
1:00 PM EST
Cincinnati, OH
Coverage
Live Video
SAT JAN 31
M BASKETBALL
@ Cincinnati Christian University
3:00 PM EST
Cincinnati, OH
Coverage
Live Video
TUE FEB 3
W BASKETBALL
Brescia University
6:00 PM EST
Kokomo, IN
Solidarity FCU Kids Night
Coverage
Live Video
TUE FEB 3
M BASKETBALL
Brescia University
8:00 PM EST
Kokomo, IN
Solidarity FCU Kids Night
Coverage
Live Video
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo